Ing. Roman Češka

Ing. Roman Češka, ekonom

Lidi šetří a vláda utrácí. Lidi ví, že když šetřit nebudou, doplatí na to. Vláda neutrácí ze svého a její horizont rozhodování je dán volbami. Nikomu z ministrů nehrozí, že na kvalitě svého vlastního života pocítí důsledky rozhodnutí, kterými někomu škodí. Nikdy neuznají, že opatření byla nepřiměřená a nikdy nezačnou řešit skutečné problémy. Vládní úsilí nesměřuje k zodpovědnosti a prosperitě, ale jen k tomu, ať za jakoukoliv cenu uhájí dogma, že současná krize je důsledkem koronaviru a veškeré negativní dopady jsou nutné zlo. To je ale naprostá nepravda. Neplatíme za koronavirus. Platíme důsledky neadekvátních opatření, která na celém světě zaváděly vlády vyprovokované hysterickou kampaní vedenou přízemní ziskuchtivostí a senzacechtivostí médií.

Naše vláda podlehla koronavirové hysterii snáz než kdokoliv jiný. Proto zaplatíme víc než kdokoliv jiný. I když u nás nikdy nebyl koronavirus skutečně celoplošný problém a míra rizika nikdy neodpovídala ani menší epidemii, zastavila vláda celé školství, paralyzovala řadu oborů, poškodili samotné zdravotnictví a přijala takový komplex nesmyslných omezení a opatření, že nás to bude stát víc než roční náklady na celé zdravotnictví a léčení všech nemocí a úrazů pro 10 milionů lidí. Nelze to označit jinak než jako nepřiměřenou obranu. I proto budeme podle odhadu OECD pátá nejpostiženější ekonomika na celém světě. Před námi jsou jenom nepostiženější evropské země – Španělsko, Francie, Itálie a Británie. Platíme daň za to, že máme vládu populistů a fachidiotů bez schopnosti domyslet širší souvislosti, kde není žádný ekonom.

Z vládních opatření jen minimum mířilo tam, kde by vynaložené prostředky pomáhaly dlouhodobě udržitelným způsobem: do posílení kapacity a možností zdravotnictví a do podpory postižených podniků a podnikatelů. Absolutní většinu peněz vláda vyplýtvala zcela zbytečně vedená třemi základními pohnutkami. Chtěla vytvořit falešný pocit bezpečí. Chtěla si ulehčit práci a zavedla plošné restrikce místo adresných opatření vyplývajících z přesné analýzy konkrétních rizik. Chtěla uplácet voliče, ne něco řešit. Proto směřovala peníze širokým voličským skupinám, a ne skutečně postiženým podnikům a podnikatelům. Vůči elitě národa, podnikatelům a vlastníkům firem, kteří dávají práci mnoha lidem a vytvářejí významnou přidanou hodnotu, se chovají naprosto lhostejně. Socialistická neúcta ke kapitálu, podnikatelskému úsilí a zodpovědnosti vítězí na plné čáře.

Není žádná šance, že by byla budoucí opatření této vlády lepší a měla méně přízemní motivaci. Proto si tato vláda nezaslouží žádný prostor k tomu, aby mohla dál nezodpovědně utrácet a dál škodit. Bohužel není síla, která by její manévrovací prostor omezila. Lidé jsou nejistí, ovlivnění obavami o sebe a své blízké a pod vlivem mediální masáže koronavirové ideologie a demagogie vládu podporují silněji než dřív. A politická opozice dlouhodobě projevuje naprostou impotenci. Osobně nevidím světlo na konci koronavirového tunelu.