JUDr. Dušan Tříska, CSc.

JUDr. Dušan Tříska, CSc., ekonom, vysokoškolský pedagog

Z krize bychom se neměli ani proškrtat ani proinvestovat (prodlužit). Z krize je třeba se protransformovat. Této krize bychom měli využít k zásadní změně struktury a institucionálního rámci české ekonomiky.

V tomto smyslu tedy nepovažuji za náš základní problém velikost dluhu, ale absenci vážné debaty o podstatě tohoto problému. Například, přestože ekonomická obec snad už pochopila neřesti montoven a množíren,
i nadále je ochotna náš subdodavatelský statut kamuflovat označením „exportně orientovaná ekonomika“. Není divu, že tato obec nenabízí jasnější postoj k tzv. globalizaci, ať už ji reprezentují digitální oligarchové nebo Rada moudrých v Bruselu.

Obdobně se ekonomická obec jakoby přestala zajímat o zlořády všudypřítomných institucionálních hybridů. I nadále se tedy do kategorie pojištění zahrnuje to, co je faktickou daní. I nadále se ekonomové tváří, že už pochopili význam slova veřejnoprávní. I nadále se ekonomická obec nediví, že existují polostátní firmy typu ČEZ.

Zdůrazňuji, že tento můj příspěvek není kritikou vlády, ale ekonomické obce.