Jan Berka

Jan Berka, hlavní analytik devizových trhů, hlavní editor Roklen24

Jsem toho názoru, že současná situace potřebuje co nejrychlejší fiskální zásah tak, aby se prostředky co nejrychleji dostaly k zasaženým podnikům a domácnostem. Česká republika má na evropském dluhopisovém trhu dobrou pozici, tudíž je namístě ji vzhledem k okolnostem využít. To však neznamená, že by se tím měl nastolit “nový normál” tempa zadlužování. Primární je rychlá pomoc, která nastartuje ekonomiku. Z toho následně budou profitovat i vládní příjmy, byť pravděpodobně v budoucnu bude potřeba i škrtů.