Názory

Půjde EU ve stopách Marxe a Lenina?

Německý velvyslanec v České republice Christoph Israng reagoval na výsledek hlasování k návrhu SPD o zařazení bodu „Vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie“ na jednání Poslanecké sněmovny. Shodou okolností tak učinil v den 150. výročí úmrtí V. I. Lenina – výročí, které si někteří Němci chtěli připomenout vztyčením Leninovy sochy v západoněmeckém Gelsenkirchenu. Na svém Twitteru velvyslanec Israng 22. dubna 2020 napsal: „výsledek hlasování sněmovny k referendu o vystoupení ČR z EU musí být impulzem, abychom své české partnery a přátele získali ještě více pro Evropu“.
Celý text

Jak vyhladovět Minotaura?

Autor: Jana Bobošíková, Hana Lipovská

O ekonomických zákonitostech se na rozdíl od zákonů nehlasuje. Zákonitosti nevznikají na základě konsensu. Neurčují je ani marketéři, ani spindoktoři, ani lobbisté, ba ani průzkumy veřejného mínění. Ekonomické zákonitosti tu prostě jsou – stejně jako slunce, voda nebo vzduch. Stejně jako fakt, že žádný oběd není zadarmo. To, že slyšíme konsensus, že zdroje jsou, že rezervy máme a že dluh není problém, neznamená, že ekonomické zákonitosti přestaly platit. Platí dál. A je jen otázkou času, kdy nás vyvedou z omylu, že k svobodě a prosperitě se lze prodlužit.
Celý text

Kozel zahradníkem aneb poučení z krizového vývoje

Koronavirová krize nás na několik okamžiků vrátila do doby, kdy národní státy fungovaly, kdy každý problém řešily vlády, a kdy se v době krizí nebylo nutno vypořádávat ještě navíc s krizemi uměle a druhotně vyráběnými Bruselem. Toto období vzedmutí národní svéprávnosti trvalo příliš krátce pro nás, ale zjevně příliš dlouho na vkus jak Bruselu, tak Evropské rady (tedy premiérů a prezidentů členských zemí). Celý text

Tři pandemické rány

Autor: Hana Lipovská

Navzdory spirále strachu, ve které jsme se ocitli, není naše situace tak bezprecedentní, jak si rádi namlouváme. SARS či ptačí chřipka vedly v uplynulých dvou dekádách ekonomy k zevrubnému odhadování ekonomických dopadů pandemie. První, nejmírnější, scénář odpovídá hongkongské chřipce z roku 1968, střední varianta asijské chřipce z roku 1957 a konečně nejvážnější scénář kopíruje dopady španělské chřipky z let 1918–1920. Nejčernější možnou variantou, která je zmiňována jen polohlasně, je černá smrt – morová rána z epochy vlády Karla IV. Celý text

Den poté

Autor: Jana Bobošíková, Hana Lipovská

Uprostřed druhé světové války začali ekonomové hledat cestu k oživení poválečné ekonomiky. Nevěděli, jak dlouho bude válečný stav trvat, ale věděli, že hospodářství zničená válečným konfliktem bude nutno znovu nastartovat. Také dnes, na samém počátku koronavirové krize v České republice, se musíme připravit na „den poté“.  Celý text

SVĚTLO NA KONCI KORONAVIROVÉHO TUNELU

Autor: Jana Bobošíková, Hana Lipovská  

Během několika málo dní jsme přišli o většinu věcí, které jsme považovali za samozřejmé. Probudili jsme se do světa, ve kterém jsou poprvé od německé okupace uzavřeny vysoké školy. Probudili jsme se do země, kde jsou uzavřeny obchody, kde nehrají kina a divadla, kde nelze jen tak odjet na chalupu, kde se dokonce ani veřejně neslouží mše. I to vše zde v různých dobách bylo. A i tehdy to, dříve nebo později, pominulo. První, nejmírnější, scénář odpovídá hongkongské chřipce z roku 1968, střední varianta asijské chřipce z roku 1957 a konečně nejvážnější scénář kopíruje dopady španělské chřipky z let 1918–1920. Celý text