Tiskové zprávy

Hlásíme se k hodnotám 90. let

Děkujeme, pane prezidente! Václavu Klausovi vděčíme za obnovení základů pluralitní demokracie, za obnovení systému politických stran a za navrácení pojmů trh a kapitalismus do života naší země. Položil základy svobody, demokracie a prosperity České republiky. Za to mu patří náš velký dík. Současná politická reprezentace zdravý základ z 90. let znehodnocuje. Den po dni ubývá svobody. Demokracii se dávají přívlastky, pojmy trh a kapitalismus se vytěsňují. Celý text

Prohlášení Institutu svobody a demokracie

Dne 28. dubna 2020 vyšel na serveru Parlamentní listy článek „Vystoupení
z EU: Výsměch Německu od Klause ml. Víte, co bylo za datum?“ Článek obsahuje citaci z textu našeho institutu „Půjde EU ve stopách Marxe
a Lenina?“, který byl publikován na webu www.isde.cz v neděli 26. dubna 2020. Ve zmíněném článku je Institut svobody a demokracie zcela chybně ztotožňován s poslancem Václavem Klausem a jeho občanským politickým hnutím Trikolóra. Tato informace je zcela nepravdivá a poškozuje oba zmíněné subjekty.
Celý text

Diskriminační jednání Rady ČT

Institut svobody a demokracie (ISDe) odeslal 6. 6. 2020 stížnost na možné diskriminační jednání Rady ČT k rukám předsedy Volebního výboru PS PČR a Veřejného ochránce práv. Ve stížnosti adresované Volebnímu výboru PS PČR navrhuje odvolání aktérů možného diskriminačního jednání pánů René Kühna a Zdeňka Šarapatky z Rady ČT. Obě stížnosti přikládáme.
Celý text