Tisková zpráva - Hlásíme se k hodnotám 90. let

Tisková zpráva - Hlásíme se k hodnotám 90. let

Praha, 19. června 2020

Hlásíme se k hodnotám 90. let 

Děkujeme, pane prezidente!
Václavu Klausovi vděčíme za obnovení základů pluralitní demokracie, za obnovení systému politických stran a za navrácení pojmů trh a kapitalismus do života naší země. Položil základy svobody, demokracie a prosperity České republiky. Za to mu patří náš velký dík.

Současná politická reprezentace zdravý základ z 90. let znehodnocuje. Den po dni ubývá svobody. Demokracii se dávají přívlastky, pojmy trh a kapitalismus se vytěsňují.

Je to cesta:
od svobody do otroctví,
od trhu k plánu,
od kapitalismu k socialismu.

Institut svobody a demokracie se hlásí k hodnotám 90. let, tak jak je prosazoval Václav Klaus. Jsme přesvědčeni, že podmínkou opravdové prosperity je svoboda, demokracie a trh.

Dnes slaví Prof. Ing. Václav Klaus, CSc., prezident ČR, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda Vlády ČR, ministr financí Vlády ČSFR, 79. narozeniny.

Institut svobody a demokracie přeje panu prezidentovi všechno nejlepší, pevné zdraví a mnoho tvůrčích sil i v rámci jím vedeného Institutu Václava Klause

Jana Bobošíková a Hana Lipovská