Domů

Paradiplomacie na vzestupu

Vzpomínáte na Dianu Spencerovou? Zrazenou princeznu z Walesu s detektorem v minovém poli? Odhalovala jedny z nejzvrhlejších zbraní: skryté, nášlapné miny. Ty se těžko objevují. Ještě hůř se zneškodňují. A mají mrzačit, ne rovnou zabíjet. V sobotu 23. května jedna taková skrytá mina v české politice vybouchla. Článek tří (ex)ministrů “Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií?” se

Více »

Televizní krize číslo 2?

ISDe srdečně blahopřeje kolegyni Hana Lipovská ke zvolení do Rady ČT a přeje jí hodně úspěchů při naplňování Zákona o Česká televize, zejména § 2.* ISDe je znepokojen výroky některých poslanců, kteří považují svobodnou a tajnou volbu za ohrožení svobody a nezávislosti České televize, jak to učinila Miroslava Němcová z ODS – Občanská demokratická strana. Věříme, že se investigativní média budou těmito výroky důkladně

Více »

Kdo se bojí květáku?

Institut svobody a demokracie je přesvědčen, že skutečná míra inflace je vyšší než vykazuje Český statistický úřad. V dubnu podle odhadu ISDe vzrostla meziročně cenová hladina minimálně 4%, nikoli o oficiálně uváděných 3,2 %. Česká míra inflace ve výši 3,3 % (podle Bruselu), respektive 3,2 % podle ČSÚ (viz Příloha, tabulka 1), je pochybné číslo odhadnuté podle pochybné metodiky

Více »

Génius hybridní války

„Jsme znepokojeni i tím, kolik dezinformací šíří i samotní Evropané. Někteří z nich to dělají kvůli zisku, další jsou jen užitečnými idioty,“  prohlásila nedávno česká eurokomisařka Věra Jourová, která má na starosti „Plán na ochranu evropské demokracie před hybridními hrozbami“.  Její obavy jsou oprávněné. Tam, kde se dříve používaly pouhé lži, nalézáme dnes propracovaný systém exponenciálního řetězení desinformací a

Více »

Jak se promítne do směřování České republiky a EU fakt, že se v roce 75. výročí druhé světové války v Evropě nekonají pietní akty?

Letos v květnu si kvůli pandemii koronaviru až na malé výjimky události německé nacistické okupace osobně nemohli v tradičním rozsahu připomínat ani sami přeživší, ani představitelé jednotlivých států, ani veřejnost.  V ISDe se proto zamýšlíme nad tím, co pro hodnocení historie, vnímání současnosti a utváření budoucnosti České republiky a EU bude znamenat zrušení a omezení většiny pietních aktů

Více »

Projev prezidentky ISDe k 75. výročí konce německé okupace českých zemí a druhé světové války

Je osmého května 2020 a my slavíme. Slavíme a divíme se. Divíme se, že mladí nevědí, proč je dnes volný den a co vlastně slavíme. Že jim splývá květen 45 s Listopadem 89 nebo Říjnem 1918. Mezi jednotlivými státními svátky nerozlišují. Protože při všech slyšeli jen bezduché fráze a prázdná slova. Řečníci se měnili, ale slova zůstávala stejná. Každý

Více »

75 let od konce války

Mimořádným textem přispěl do naší ankety k 75. výročí konce německé okupace českých zemí a konce druhé světové války v Evropě pan profesor Václav Pavlíček. Celou anketu zveřejníme na stránkách Institutu v sobotu 9. května, odpověď pana profesora však přinášíme již nyní. JAK SE PROMÍTNE DO SMĚŘOVÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY A EU FAKT, ŽE SE V ROCE 75. VÝROČÍ

Více »

Prohlášení Institutu svobody a demokracie

Praha, 28. dubna 2020 Prohlášení Institutu svobody a demokracie Tisková zpráva číslo 1 Dne 28. dubna 2020 vyšel na serveru Parlamentní listy článek „Vystoupení z EU: Výsměch Německu od Klause ml. Víte, co bylo za datum?“ Článek obsahuje citaci z textu našeho institutu „Půjde EU ve stopách Marxe a Lenina?“, který byl publikován na webu www.isde.cz v neděli 26. dubna

Více »

Půjde EU ve stopách Marxe a Lenina?

Německý velvyslanec v České republice Christoph Israng reagoval na výsledek hlasování k návrhu SPD o zařazení bodu „Vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie“ na jednání Poslanecké sněmovny. Shodou okolností tak učinil v den 150. výročí narození V. I. Lenina – výročí, které si někteří Němci chtěli připomenout vztyčením Leninovy sochy v západoněmeckém Gelsenkirchenu. Na svém Twitteru velvyslanec

Více »

Jak vyhladovět Minotaura?

O ekonomických zákonitostech se na rozdíl od zákonů nehlasuje. Zákonitosti nevznikají na základě konsensu. Neurčují je ani marketéři, ani spindoktoři, ani lobbisté, ba ani průzkumy veřejného mínění. Ekonomické zákonitosti tu prostě jsou – stejně jako slunce, voda nebo vzduch. Stejně jako fakt, že žádný oběd není zadarmo. To, že slyšíme konsensus, že zdroje jsou, že rezervy máme a

Více »

Kdo má ve vypjatých situacích rozhodovat o životě a smrti pacienta?

Název Institutu svobody a demokracie dokládá, že svoboda je pro nás klíčovou hodnotou. Koronavirová krize upřela pozornost na otázku: Koho zachránit a koho nechat zemřít? Jedná se o citlivý a závažný problém, úzce spjatý se svobodou svědomí. Ústav státu a práva Akademie věd ČR zveřejnil doporučení, jak mají lékaři postupovat, musejí-li se rozhodnout, který pacient má obdržet nedostatkovou život zachraňující péči. Tato doporučení mají

Více »

Kozel zahradníkem aneb poučení z krizového vývoje

Koronavirová krize nás na několik okamžiků vrátila do doby, kdy národní státy fungovaly, kdy každý problém řešily vlády, a kdy se v době krizí nebylo nutno vypořádávat ještě navíc s krizemi uměle a druhotně vyráběnými Bruselem. Toto období vzedmutí národní svéprávnosti trvalo příliš krátce pro nás, ale zjevně příliš dlouho na vkus jak Bruselu, tak Evropské rady (tedy premiérů a

Více »

Tři pandemické rány

Navzdory spirále strachu, ve které jsme se ocitli, není naše situace tak bezprecedentní, jak si rádi namlouváme. SARS či ptačí chřipka vedly v uplynulých dvou dekádách ekonomy k zevrubnému odhadování ekonomických dopadů pandemie. První, nejmírnější, scénář odpovídá hongkongské chřipce z roku 1968, střední varianta asijské chřipce z roku 1957 a konečně nejvážnější scénář kopíruje dopady španělské chřipky z let 1918–1920. Nejčernější možnou variantou,

Více »

Uložením vojenského pomníku maršála Koněva do depozitáře porušila Česká republika mezinárodní smlouvu a Praha 6 usnesení svého zastupitelstva

Socha maršála Koněva je válečným pomníkem a vztahuje se tak na ni mezinárodní Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993. Tuto smlouvu podepsali prezident České republiky Václav Havel a prezident Ruské federace Boris Jelcin. Následně ji téměř jednomyslně ratifikoval Parlament ČR, proti byl pouze jediný poslanec. Ve sbírce zákonů Smlouva

Více »

Droždí není: mohou za to dotace a regulace

Po rouškách, respirátorech a paralenu došlo i na droždí. Včera jsme se v Institutu svobody a demokracie ptali, jestli české droždí vypudila regulace, nebo zda podlehlo férové soutěži na volném trhu. Kdo tipoval regulace, měl pravdu. S nedostatkem droždí (stejně jako s nedostatkem roušek) si samozřejmě česká domácnost umí poradit, vyrobit doma dokážeme s výjimkou paralenu snad cokoli.

Více »

Den poté

Autor: Jana Bobošíková, Hana Lipovská Uprostřed druhé světové války začali ekonomové hledat cestu k oživení poválečné ekonomiky. Nevěděli, jak dlouho bude válečný stav trvat, ale věděli, že hospodářství zničená válečným konfliktem bude nutno znovu nastartovat. Také dnes, na samém počátku koronavirové krize v České republice, se musíme připravit na „den poté“. Při extrémní míře současné nejistoty se o

Více »

Jsme opravdu všichni na jedné lodi?

Dnes všichni děkujeme těm, kdo stojí v první linii – zdravotníkům, policistům, hasičům, dobrovolníkům. Hned za nimi ale stojí živnostníci a zaměstnanci, kteří nemohou pracovat, a jsou v existenčním ohrožení. Kdy se připojí ke snižování příjmů třeba státní úředníci, akademičtí pracovníci z vysokých škol nebo poslanci a senátoři? Ptáme se proto, že neustále slyšíme, že jsme všichni na

Více »

Světlo na konci koronavirového tunelu

Autor: Jana Bobošíková, Hana Lipovská   Během několika málo dní jsme přišli o většinu věcí, které jsme považovali za samozřejmé. Probudili jsme se do světa, ve kterém jsou poprvé od německé okupace uzavřeny vysoké školy. Probudili jsme se do země, kde jsou uzavřeny obchody, kde nehrají kina a divadla, kde nelze jen tak odjet na chalupu, kde se

Více »