Dialog Napříč: Nevládky na školách?

Dialog Napříč: Nevládky na školách?

Dialog Napříč: Jedenáct osobností z různých názorových směrů dnes odpovídá na otázku týkající se vlivu nevládních organizací ve školách. Dialog připravuje politolog a publicista Petr Drulák.

Se začátkem školního roku se nabízí jedno školní téma. Ačkoliv stát prostřednictvím ministerstva školství by měl být garantem ideologické nestrannosti školní výuky, pozorujeme v posledních letech rostoucí pronikání nejrůznějších nevládních organizací do školní výuky. Instituce jako Člověk v tísni, Post Bellum a řada dalších jsou přitom nositeli jasné ideologické orientace vycházející z antikomunismu, globalismu a progresivismu, kterou většina společnosti nesdílí, často přitom disponují ministerským certifikátem. Mají mít nevládky vůbec přístup na školy? Pokud ano, neměl by stát hlídat určitou vyváženost?

Podnětnou četbu přeje Petr Drulák!

Jana Bobošíková a Hana Lipovská, Institut svobody a demokracie

Nevládní organizace, kterou jsou nositeli jakékoli ideologické orientace, nemají na školách co dělat. Škola učí, vychovává rodina. Do výchovy zahrnujeme i ideologickou orientaci dítěte. Na školy mají mít přístup pouze organizace, které svou činností doplňují výuku (například fyzika – funkčnost motoru). Vzhledem k tomu, že je u nás povinná školní docházka a stát ji garantuje, měli by o přístupu jakékoli nevládní organizace spolurozhodovat rodiče prostřednictvím školní rady nebo při diskusi se zřizovatelem. Je smutné, že se stát vzdal role garanta ideologické nestrannosti. A je smutné, že mnohdy přihlíží k tomu, jak vedení škol a pedagogové suplují „přehazováním“ výuky na neziskové organizace vlastní neschopnost a lenost. Je otázka, zda si uvědomují důsledky a zda si tyto důsledky uvědomuje ministerstvo školství. Působení neziskovek na školách má aspekt nejen ideologický, ale i ekonomický. Bez toho, aniž by neziskovky vykazovaly účast na vzdělávání, by se politikům obtížně zdůvodňovalo jejich financování ze státního rozpočtu. Rovněž pro marketing korporací je snazší sponzorovat neziskovku, která vykáže svou zdánlivě „bohulibou“ spolupráci se školami. Pokud by se přestřihla tato cesta peněz, došlo by podle našeho názoru k odideologizování škol velmi rychle.

https://casopisargument.cz/?p=45462