Pietní akt k 80. výročí vypálení obce Lidice

Pietní akt k 80. výročí vypálení obce Lidice
Byl červen Hvězdy
Deset hodin
A mlčel kraj A mlčel Bůh
Karel Šiktanc, Heinovské noci
Navzdory několikaleté snaze německých okupantů,
nepodařilo se Lidice vymazat ani z mapy, ani ze života.
„Světla z oken lidických domů“ včera v lidickém údolí opět svítila.
My jsme zapálili svíčku na místě někdejšího lidického domu č. p. 4, kde žila rodina Podzemských.
  • Sedlák Štěpán Podzemský byl zavražděn v Lidicích 10. 6. 1942 ve věku 41 let.
  • Anna Podzemská byla odvlečena do koncentračního tábora Ravensbrück, po skončení války žila v nových Lidicích do smrti v roce 1977.
  • Jejich čtyřletý syn Štěpánek, který se narodil tři týdny před Mnichovským diktátem, byl zavražděn Němci plynem v Chmelnu.
Žádné fráze, žádná pompézní gesta a žádné pokusy o srovnání osudu Lidic s jinými válečnými zločiny, neobstojí před tichým výčtem jmen a dat narození lidických obětí.