Otevřený dopis prezidentu České republiky a poslancům Parlamentu České republiky

Otevřený dopis prezidentu České republiky a poslancům Parlamentu České republiky

Vážená paní poslankyně,
vážený pane poslanče,

dovolujeme si Vám přílohou poslat otevřený dopis s důvody, proč by neměla být přijata novela zákona zákona o státním rozpočtu, která navyšuje deficit na 500 miliard Kč. Tento deficit by fatálně
a nenávratně poškodil stabilitu a prosperitu české ekonomiky. 

My, členové Institutu svobody a demokracie, jsme přesvědčeni, že hospodaření svobodného
a demokratického státu musí být vyrovnané. V době intenzivního tlaku na názorovou jednosměrnost
– a z toho vyplývající dvojí morálky – víme, že mezi ekonomy je řada odborníků, kteří v soukromí zadlužení státu striktně odmítají. Ovšem veřejné výstupy předních ekonomických institucí se buďto
k problému raději nevyjadřují, nebo politiku vlády latentně podporují.

Institut svobody a demokracie je však přesvědčen, že i nepopulární řešení, jakkoli jdou proti trendu vládní koalice a těch, kdo ji tolerují, proti trendu bezprecedentního zadlužení EU a jejich členských států, i proti trendu navenek zastávaného předními světovými ekonomy, je třeba nahlas formulovat
a artikulovat. Jediné udržitelné zdravé hospodaření je hospodaření vyrovnané. Každý oběd něco stojí. A každý dluh se jednou musí zaplatit.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

z výše uvedených důvodů si Vám v den klíčového hlasování o novele rozpočtového zákona dovolujeme zaslat tento otevřený dopis. Otevřenost je ostatně základní podmínkou pro zachování svobody
a demokracie.

Pokud chceme žít v prosperující, svobodné a stabilní ekonomice, musíme předložený deficit jasně
a bezpodmínečně odmítnout.

V úctě a s pozdravem

Hana Lipovská a Jana Bobošíková

 

 

Praha, 7. července 2020

Otevřený dopis prezidentu České republiky a poslancům Parlamentu České republiky

 

Institut svobody a demokracie vyzývá poslance Parlamentu České republiky, aby razantně odmítli třetí navýšení schodku státního rozpočtu na 500 000 000 000 Kč (pět set miliard korun českých),
a dostáli tak svému slibu, že svůj mandát budou vykonávat v zájmu všeho lidu.

Institut svobody a demokracie vyzývá rovněž prezidenta České republiky, aby návrh zákona
o prohloubení deficitu státního rozpočtu nepodepisoval, pamětliv tak svého slavnostního slibu.

Jsme přesvědčeni, že nemůžeme mlčky přihlížet ohrožováni naší země nezodpovědně velkorysou hospodářskou politikou.

Plánovaný schodek státního rozpočtu zvýší český státní dluh o třetinu. Dluh poprvé v historii překročí dva biliony korun. Stejná suma je třeba k vyplácení penzí po dobu čtyř let. Při dosavadním způsobu hospodaření je tento dluh v krátkodobém horizontu splatitelný pouze za cenu okamžitého zhoršení životní úrovně českých domácností a zchudnutí české ekonomiky.

Pokud připustíme masivní zadlužení, budeme čelit negativním důsledkům:

  • Zvyšování daní, a z něho vyplývající snížení spotřeby domácností.

 

  • Další snížení konkurenceschopnosti české ekonomiky jako důsledek vytlačování soukromých investic.

 

  • Snížení veřejných výdajů, a tím například poklesu nebo zastropování penzí, zavedení školného na vysokých školách, zhoršení zdravotní péče či odložení dostavby dálnic.

 

  • Nucenému odprodeji majetku ve vlastnictví státu – podobně jako Řecko, které rozprodalo své přístavy například do rukou zahraničních investorů.

 

  • Vyhlášení státního bankrotu a podrobení českého hospodářství kontrole mezinárodních institucí, které nebudou hájit zájmy českých občanů, nýbrž zahraničních investorů.

 

  • Znehodnocení úspor v důsledku masivní monetizace státního dluhu, a tedy hyperinflace.

 

Institut svobody a demokracie upozorňuje, že zadlužení není nevyhnutelné. Krátkodobé okamžité uskrovnění ušetří budoucích dlouhých a bolestivých útrap nás i naše děti. Účet budeme muset dříve nebo později zaplatit jen my sami. Pozdější úhrada však bude mnohonásobně nákladnější.

 

Ing. Jana Bobošíková

Prezidentka ISDe
Ředitelka akciové společnosti

 

Ing. Hana Lipovská

Analytička ISDe
Členka celostátního představenstva České společnosti ekonomické

 

JUDr. Václav Musílek

Ředitel kanceláře ISDe
Právník a politický analytik