Diskriminační jednání Rady ČT

Diskriminační jednání Rady ČT

Praha, 7. června 2020

Diskriminační jednání Rady ČT

Tisková zpráva číslo 2

Institut svobody a demokracie (ISDe) odeslal 6. 6. 2020 stížnost na možné diskriminační jednání Rady ČT k rukám předsedy Volebního výboru PS PČR a Veřejného ochránce práv. Ve stížnosti adresované Volebnímu výboru PS PČR navrhuje odvolání aktérů možného diskriminačního jednání pánů René Kühna a Zdeňka Šarapatky z Rady ČT. Obě stížnosti přikládáme.

Podstata stížnosti:

Na veřejném jednání Rady ČT dne 3. 6. 2020 dle zveřejněného zvukového záznamu dostal slovo občan pan Jaroslav Pizur, který poukazoval na nevyváženost publicistických pořadů, zejména pořadu Otázky Václava Moravce. Namísto odpovědi na svůj dotaz byl členem Rady ČT René Kühnem, který má dle tisku kandidovat do vedení Rady ČT, dotázán, zda je členem nějaké  politické strany nebo hnutí. Radní Kühn zdůvodnil svůj dotaz slovy, že na občana “narazil” v Parlamentu v hloučku poslanců SPD. Další člen rady ČT Zdeněk Šarapatka začal svou odpověď panu Pizurovi slovy,  že pan Pizur je sympatizantem SPD, což měl o sobě říci podle Zdeňka Šarapatky na jednání Rady ČT před několika měsíci. Pan Pizur skutečně vystoupil na jednání Rady ČT dne 6. 11. 2019, jak ale dokládá veřejný zvukový záznam, i tehdy poukazoval na nevyváženost ve zvaní hostů do pořadu Otázky Václava Moravce a jasně řekl, že není ani zastánce “Okamury”, ani volič SPD. Odkazy na oba záznamy jednání Rady ČT rovněž přikládáme.

Považujeme toto jednání členů Rady ČT Reného Kühna a Zdeňka Šarapatky nejen za nemorální a totalitářské, ale hlavně za diskriminační, protiústavní a v rozporu s Listinou práv a svobod (právní rozbor je obsahem stížnosti).

Za Institut svobody a demokracie

Jana Bobošíková a Václav Musílek

 https://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/prenos-jednani-po-internetu/?IDEC=220%20251%2000056/0010 – zvukový záznam 3. 6. 2020

https://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/prenos-jednani-po-internetu/?IDEC=219%20251%2000056/0019 – zvukový záznam 6. 11. 2020

Stížnost na porušování ústavně zaručených politických práv Radou České televize