Prohlášení Institutu svobody a demokracie

Prohlášení Institutu svobody a demokracie

Praha, 28. dubna 2020

Prohlášení Institutu svobody a demokracie

Tisková zpráva číslo 1

Dne 28. dubna 2020 vyšel na serveru Parlamentní listy článek „Vystoupení
z EU: Výsměch Německu od Klause ml. Víte, co bylo za datum?“
Článek obsahuje citaci z textu našeho institutu „Půjde EU ve stopách Marxe
a Lenina?“
, který byl publikován na webu www.isde.cz v neděli 26. dubna 2020. Ve zmíněném  článku je Institut svobody a demokracie zcela chybně ztotožňován s poslancem Václavem Klausem a jeho občanským politickým hnutím Trikolóra. Tato informace je zcela nepravdivá a poškozuje oba zmíněné subjekty.

Prohlašujeme, že neexistuje žádná, formální ani neformální, spojitost mezi námi založeným Institutem svobody a demokracie (ISDe) a prezidentem Václavem Klausem, poslancem Václavem Klausem, Institutem Václava Klause (IVK), Centrem pro občanské svobody (COS), a ani s žádnou politickou stranou či politickým nebo občanským hnutím.

Institut svobody a demokracie byl založen při příležitosti 30. výročí
17. listopadu
s cílem šířit hodnoty svobody a demokracie bez přívlastků

v době, kdy tyto hodnoty výrazně ztratily na svém skutečném obsahu tak, aby se Česká republika znovu změnila v sebevědomou, svobodnou, hospodářsky prosperující a suverénní parlamentní demokracii. Hodnotovým základem pro činnost ISDe jsou:

  • respekt k našim anticko-židovsko-křesťanským kořenům,
  • svoboda a odpovědnost každého z nás,
  • hospodářská prosperita založená na volném trhu,
  • kapitalismus a soukromé vlastnictví,
  • volná soutěž všech politických stran,
  • parlamentní demokracie a názorová pluralita,
  • suverenita naší země v rámci svobodné Evropy.

Za Institut svobody a demokracie

Jana Bobošíková a Hana Lipovská