Tisková zpráva: Slavnostní zahájení činnosti Institutu svobody a demokracie

Tisková zpráva: Slavnostní zahájení činnosti Institutu svobody a demokracie

Institutu svobody a demokracie (ISDe) dnes v Praze zahájil svoje veřejné působení setkáním s příznivci svobody a demokracie, zástupci politické scény, médií i průmyslu v prostorách Spojky Karlín.

Ředitel kanceláře ISDe Václav Musílek shrnul v úvodním slově základní hodnoty, cíle a činnost Institutu. Prezidentka ISDe Jana Bobošíková ve svém vystoupení „Marx a Lenin se vrací“ poukázala na podobné rysy marxismu-leninismu
a současné společnosti:

„Tak jako marxisté a leninisté před listopadem měli své nástroje, jak nepohodlné názory vytlačit mimo společnost, stejně tak má tyto nástroje i Česká republika
a Evropská unie roku 2020. Je třeba vědět, že za peníze daňových poplatníků se
i u nás vytvářejí seznamy osob a médií, která jsou takzvaně kontroverzní nebo dezinformační.

(…)

Od příštího roku budeme čistým plátcem v takzvaném elitním klubu, který posílá naše peníze těm, kteří se nezodpovědně zadlužili a svou politikou soustavně vyhánějí ze svého území kapitál a koneckonců i své občany. To už není vyrovnávání rozdílů mezi regiony na základě jejich produktivity, to už je tvrdé marxisticko-leninské přerozdělování zdrojů od zodpovědných k nezodpovědným. Byli to marxisté, kteří rozdělovali hmotné statky podle potřeb, nikoli podle toho, jak se kdo podílel na jejich vytváření.“

Analytička a členka správní rady Hana Lipovská poté v příspěvku „Od plánu k trhu a zpět“ varovala před ústupem od kapitalismu a tržní ekonomiky a zejména před nástupem Moderní měnové teorie:

  • Parlamentní demokracie umožňuje vyhrát ve volbách straně totalitní, ale v totalitě není místo pro pluralitní demokracii.
  • Trh umožňuje vznik monopolu, ale státní monopoly nenechají prostor pro život konkurence.
  • Kapitalismus umožňuje sdílení i kolektivní vlastnictví, ale socialismus nedovolí soukromé vlastnictví výrobních prostředků.

Pochod od trhu k plánu je proto nejprve velmi pohodlný. Neklade na nás totiž skoro žádné nároky. Naopak: zbavuje nás tlaku soutěže, zbavuje nás konkurence.

Cílem ISDe je prosazovat individuální svobodu a odpovědnost, prosazovat pluralitní demokracii, prosazovat svobodu slova. A prosazovat svobodný trh před regulací a centrálním plánováním. ISDe je přesvědčen, že svoboda je základem prosperity, a že demokracie bez přívlastků je nejlepším nástrojem pro uplatňování svobody každého člověka.

Setkání se účastnili mimo jiné prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek, prezident spolku Liga Libe pplk. Pavel Černý, člen bankovní rady České národní banky Aleš Michl, ekonom Vladimír Pikora, poslanec a emeritní ministr kultury Antonín Staněk, poslanec Jiří Kobza, komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk a příznivci svobody
a demokracie, kteří přispěli svými texty do ankety na téma „Co ohrožuje svobodu a demokracii?“

V závěru setkání také členové ISDe oznámili vydání nové publikace „Aby bylo jasno – Vrátí se Marx a Lenin? která vyjde u nakladatelství NF Distribuce v říjnu 2020.