Doc. Ing. Slavoj Czesaný, DrSc.

Doc. Ing. Slavoj Czesaný, DrSc., vysokoškolský pedagog, VŠE, Fakulta národohospodářská

V nejbližší době je zřejmě prospěšné využít oba zmíněné faktory tak zhruba napůl. Dílčí zvyšování rozpočtu má určité oprávnění v tom, že výše zadlužení bylo proti průměru zemí EU i OECD nižší, a to ve výši 30 % HDP.