Ing. Mojmír Hampl, Ph.D.

Ing. Mojmír Hampl, Ph.D., centrální bankéř, člen iniciativy Koro-NERV-20, vysokoškolský pedagog

Myslím, že ani jedno z toho neplatí, otázka je položena v příliš extrémních polohách. Musíme se z této státem uměle vytvořené krize dostat změnou očekávání, tedy růstem soukromých investic a spotřeby! Těm může pomoci dočasné vykrytí výpadku příjmů díky zbytečně dlouho a zbytečně tvrdě zavřené ekonomice ze strany státu, který provedl lockdown. Ale zdá se, že první fázi krize jsme tak jako tak neúspěšně promrhali a můžeme se dostat do stavu lose-lose. Růst deficitu bez logiky či opodstatnění a zároveň pokles ekonomiky větší než jinde. Jako bychom to už v českých dějinách nezažili.