Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., makroekonom, analytik společnosti Next Finance

Podle mě by hospodářská politika neměla jít do extrémů. Jsem proto také proti extrémnímu zadlužení. To, že je letos rekordně vysoký deficit, chápu. To, že má být vysoký i v příštím roce, je čistý populismus. Rozpočet přitom podle mě rozhazoval už v původní podobě před koronavirem. Nebylo nutné již před koronavirem plánovat deficit. Jinými slovy, vidím veliký prostor pro škrty.  Máme podle mě moc úředníků, moc úřadů a moc agend.

Zavládla mantra, že dluh nevadí a je potřeba rozdat co nejvíce peněz. Já nesouhlasím ani s prvním, ani s druhým. Já nevěřím na jinou pomoc než na tu na konci vlastní paže. Pomoc má dostat jen ten, kdo si objektivně nemůže pomoci sám. Za naprostou šílenost považuji to, že chce stát znárodňovat podniky. Dnes se tomu sice říká kapitálový vstup do podniků, ale výsledek je stejný. Stát se bude tvářit, že umí řídit podniky. Stát podle mě jen vytváří návrat k socialismu.