Radek Špicar, M.Phil.

Radek Špicar, M.Phil., Viceprezident pro hospodářskou politiku a export, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Ocenil bych, kdyby se vláda, na rozdíl od vlád minulých, zachovala proticyklicky a současnou krizi svým chováním neprohlubovala, ale naopak přispěla k jejímu zmírnění.

V této souvislosti považuji prohloubení rozpočtového deficitu, oproti původnímu plánu, za opodstatněné, protože z této krize se není možné jen proškrtat.

Otázkou je, zda je nutné pracovat s dluhem ve výši půl bilionu korun, který je skutečně extrémní. Naše stanovisko k takto vysokému deficitu připravíme, až uvidíme, z čeho vládní návrh vychází a co obsahuje, včetně plánovaných investic, kterými se vláda svůj návrh snaží legitimizovat.

Každopádně je jasné, že pouhé zadlužování je cesta do pekel. Součástí návrhu proto musí být i nezbytné škrty ve státním rozpočtu. Kdyby vláda hledala, kde je možné ušetřit, rádi napovíme; slevy na jízdné, snížení počtu státních úředníků díky lepšímu využití e-governmentu, léta odkládané strukturální reformy a mnoho dalších oblastí, které by v této souvislosti neměly zůstat opomenuté.“