Daniela Kovářová

JUDr. Daniela Kovářová, advokátka, prezidentka Unie rodinných advokátů, bývalá ministryně spravedlnosti

Odpovědi na tyto otázky nelze v dnešní době nechat otevřené, byť jejich nalezení není ani jednoduché ani nekontroverzní. Vyžaduje podobné uvažování a přístup, jaký s sebou nese vývoj a testování samořiditelných vozidel. Podobně jako nelze nechat odpovědnost na programátorech, nemůžeme se odpovědím na výše uvedené otázky vyhnout jejich popřením nebo odmítnutím o řešení uvažovat. Stejně tak je vrcholně zbabělé zbavit se přemýšlení nad odpověďmi přenesením odpovědnosti na zdravotnický personál nebo ošetřujícího lékaře. Tento přístup totiž vedle přílišné zátěže zdravotníků a jejich morální odpovědnosti vyvolává též nepředvídatelnost a riziko následných sporů o náhradu škody.

Potřeba odpovědí vyvolává nutnost společenské debaty, vypracování úvah a filozofických, etických, morálních i právních východisek a posléze jejich předložení Parlamentu ČR, který by zásady a postupy schválil ve formě zákona. Lékaři a zdravotníci i tak budou ve značně obtížné situaci, protože jim Hippokratova přísaha ukládá činit v každé situaci vše po záchranu každého jednotlivce. Přijatá legislativní doporučení by proto měla obsahovat také výjimky pro výjimečné okolnosti a zdůrazňovat pochopení pro nestandardní řešení ve vysoce zátěžové situaci.

Osobně bych v každém případě uvítala zachování pacientovy suverénní možnosti odmítnout léčbu, a to i za výjimečných okolností pandemie.

Dodávám osobní vysvětlující vsuvku: mnohokrát jsem na toto téma vedla debatu se svým otcem – gynekologem s šedesátiletou praxí, který byl několikrát v životě postaven osudem před volbu mezi záchranou života těhotné ženy a jejího plodu. Vždy zachraňoval matku, k čemuž jsou gynekologové vedeni intuicí, zdravým rozumem, zkušeností, praktickým pohledem i staršími kolegy. A pokud vím, podobné principy mají, znají a používají lékaři v celé zemi i dnes. A stejně tak budou činit i v budoucnu. Možná bychom jim tuto kompetenci měli ponechat i nadále.

Pevně věřím, že jsme schopni podobného přístupu i v otázkách, které nám klade dnešní situace.