Jana Černochová

Jana Černochová, Poslankyně PS PČR, starostka Městské části Praha 2

Ačkoliv mne osobně zrušení těchto akcí mrzí, nedomnívám se, že by ve vztahu ke směřování země mělo zásadní důsledky. Ano, veřejným prostorem stále rezonuje zejména koronakrize a s ní související problémy, ale registruji i celou řadu připomínek těchto historických událostí, ať již v médiích nebo na sociálních sítích a to ze strany veřejných činitelů i ze strany různých institucí. I já jsem v tomto ohledu podnikla několik aktivit. Např. s členy výboru pro obranu rozvážíme dárkové koše s děkovným dopisem našeho výboru druhoválečným veteránům, dnes jsem navštívila několik památníků spojených s 2. světovou válkou a položila jsem tam květinu a zapálila svíčku, chystám se to dělat i na své milované dvojce – kde máme takových památníků hned několik. Na sv. Ludmile i dvojkové radnici symbolicky visí naše vlajky a budou tam viset až do 9.6. Tady opravdu platí „Kdo chce, tak si způsob – jak důstojně uctít konec války – najde“. Z hlediska směřování země, resp. udržování a prohlubování historické paměti, by jistě nebylo dobré, kdyby se podobná situace opakovala každoročně, nicméně s ohledem na současnou situaci jsou tato opatření pochopitelná. Závěrem: Určitě si v budoucnu budeme více považovat těchto akcí a budeme je i intenzivněji prožívat.