Jana Kratochvílová

Jana Kratochvílová, zakladatelka a ředitelka denního stacionáře Domov Olga pro mentálně postižené, zdravotní sestra

Rozhodovat o přidělení nedostatkové život zachraňující péče má lékař, má odpovídající vzdělání a Hippokratova přísaha ho zavazuje k etickému přístupu ke každému člověku, protože je třeba si připomenout, že každý člověk má stejnou cenu. Jsem přesvědčená, že mu lze důvěřovat v tom, že rozhodne správně. Většinou různé komise, ve kterých je i spoustu lidí, kteří neznají provoz nemocnici, kde je často takový frmol, že nelze stav pacienta hodnotit na co má nárok ale hlavně co potřebuje, aby se jeho zdravotní stav zlepšil. Různé postupy či vládní nařízení budou možná v rozporu s lékařskou etikou a to by nebylo správné a nejsem si jistá, zda by chtěli lékaři, aby jim do jejich konání někdo bez hlubší znalosti hovořil, nebo jim radil. Zdravotnictví je u nás na velmi vysoké úrovni, máme výborné, vzdělané lékaře, zdravotní sestry, záchranáře či skvělé laboranty. Nesmírně si této skutečnosti vážím.