Jiří Hamerský

Mgr. Jiří Hamerský, psycholog

O přidělení nedostatkové život zachraňující péče mají rozhodovat výhradně lékaři. Kritérii nechť jsou věk a kvalita života.