RNDr. Jiří Hynek

RNDr. Jiří Hynek,Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Pietní akty by měly sloužit k vyjádřením úcty těm, kteří neváhali obětovat svůj život, abychom my dnes mohli žít ve svobodě. Bohužel mnohdy byly nástrojem sebeprezentace těch politiků, kterým by nedělalo problém pokládat květiny k památníkům Velkoněmecké říše, kdyby válku vyhrál Hitler. Z tohoto pohledu nevadí, že se nekonají. Co je ale hodně znepokojivé, je snaha dějiny přepisovat. Takové pokusy byly v každé době. Nedávno jsem viděl francouzskou velikonoční pohlednici z roku 1943. Je na ní zobrazena kvočna s nápisem naše matka Evropa, jak chrání kuřátka jednotlivých zemí, které v té době Německo okupovalo. Vedle je malinké kuřátko s britskou vlaječkou, jak směřuje do sklopce ozdobeného Davidovou hvězdou s číhajícím americkým predátorem. Každá doba má své vymývače mozků a skupinu lidí, které tomuto vymývání podlehnou. To je mnohem nebezpečnější, než nekonání pietních aktů.