Jsme opravdu všichni na jedné lodi?

Jsme opravdu všichni na jedné lodi?
  1. Dnes všichni děkujeme těm, kdo stojí v první linii – zdravotníkům, policistům, hasičům, dobrovolníkům. Hned za nimi ale stojí živnostníci a zaměstnanci, kteří nemohou pracovat, a jsou v existenčním ohrožení. Kdy se připojí ke snižování příjmů třeba státní úředníci, akademičtí pracovníci z vysokých škol nebo poslanci a senátoři? Ptáme se proto, že neustále slyšíme, že jsme všichni na jedné lodi.
  2. Proč stát souběžným zavřením škol a chaotickým rozvolněním výuky rezignoval na budoucnost a na rovný přístup žáků a studentů ke vzdělávání ? Proč teď nemají prázdniny, když školní docházku lze nahradit během léta, a navíc tak ulevit rodičům, kteří se snad budou moci v létě už vrátit do práce? Ptáme se proto, že vláda tvrdí, že bez kvalitního vzdělávání nemá národ budoucnost.
  3. Budeme brzy na silnicích potkávat řidiče bez autoškoly a v nemocnicích lékaře bez atestace? Ptáme se proto, že vláda uvažuje o udělení letošního maturitního vysvědčení bez maturitní zkoušky.
  4. Kdy přikáže vláda a rektoři vysokých škol studentům, kteří teď mají volno, aby se okamžitě zapojili do jarních zemědělských prací namísto pouhých proseb ? Studují přece za peníze daňových poplatníků – a těch bude letos rozhodně méně. Ptáme se proto, že jen ten, kdo dnes zaseje, později sklidí.
  5. Podle České národní banky bude po zbytek roku ekonomika v silné recesi, podle ministerstva financí naopak dojde ve druhé půli roku k oživení ekonomické aktivity. Opravdu se Česká národní banka a vláda vzájemně informují o opatřeních hospodářské politiky , jak to ukládá zákon? Ptáme se proto, že sdělení dvou klíčových tvůrců naší hospodářské politiky jsou v přímém rozporu.
  6. Proč a se kterými firmami vláda 15. března hovořila při schvalování zákazu volného pohybu osob? Právě doporučením velkých firem zdůvodňoval premiér termín zákazu. Ptáme se proto, že podle naší Ústavy je zdrojem veškeré státní moci lid , nikoli největší korporace.