Klinická smrt české ekonomiky

Klinická smrt české ekonomiky

Česká ekonomika je u konce s dechem. Světlo na konci tunelu se významně vzdaluje. Potvrzují to každá nová ekonomická data. Koronavirový chaos a ekonomická opatření české vlády i Evropské unie navíc dávají tušit, že pohasínat bude i nadále.

Dnes zveřejnil Český statistický úřad podrobnosti o vůbec nejhorších výsledcích hospodářství za existence České republiky. Jsou vskutku varována a zodpovědní národohospodáři musejí bít na poplach. Vláda místo toho po svém jednání veřejnost informovala o:

 • posílání roušek seniorům a učitelům,
 • německo-visegrádské pomoci Maroku, za kterou ČR zaplatí 100 milionů Kč,
 • změně statusu Rady pro rovnost žen a mužů,
 • o sjednání „Dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky“.

Na kurzarbeitu – nebo jeho zrušení – k dohodě opět nedošlo. O restrukturalizaci, šetření, deregulaci či rušení zbytečných právních norem neslyšíme téměř nic. Zato slyšíme o voucherech (mimo jiné do lázní zasažených COVIDem), o podpoře vzdělávání (mimo jiné ve vysokých školách, které houfně přecházejí na „vzdělávání“ distanční), o penězích nasměrovaných do nestátních neziskových organizací.

Trpkou třešní na hořkém dortu je dnešní informace týdeníku Hrot, podle které Česká republika směřuje k nesoběstačnosti ve výrobě toaletního papíru.

Vybrané ukazatele kondice české ekonomiky:

 • hrubý domácí produkt poklesl o 11 %;
 • oproti 1. čtvrtletí se celková zaměstnanost snížila o 1,4 %;
 • počet odpracovaných hodin klesl meziročně o 10,7 %;
 • zaměstnanost klesla o 3,2 %;
 • spotřeba sektoru vládních institucí naopak meziročně vzrostla o 1,8 %;
 • průmyslová produkce se ve 2. čtvrtletí 2020 meziročně propadla o 23,6 %;
 • na počátku 2. čtvrtletí činilo využití výrobních kapacit automobilovém průmyslu pouhých 50 %;
 • tržby v ubytováni klesly o 53,4 %;
 • výkon cestovních kanceláří a agentur poklesl o 63,9 %;
 • export se meziročně propadl o 253,8 mld. korun, z toho zhruba 60 % tvoří propad exportů automobilů a průmyslu na automobilky navázaných;
 • mzdové výdaje v ústředních orgánech státní správy VZROSTLY o 4,1 %;
 • státní dluh vzrostl na 2 157 mld. korun.

— — —

Zdroj dat: ČSÚ, Vývoj ekonomiky České republiky – 1. pololetí 2020, 14. 9. 2020.

https://www.czso.cz/documents/10180/125507851/320193-20q2a.pdf/12110c6c-622c-44a7-bbd2-1f708e7504cb?version=1.1