JUDr. Milouš Červencl

JUDr. Milouš Červencl, bývalý ředitel Památníku Lidice

Piety v Lidicích a Ležákách procházely mnoha “vývrtkami” a pokud si vzpomínám, po roce 1989 jejich konání také nebylo příliš aktivní a atraktivní pro veřejnost, přesto došlo postupně k jejich renesanci a navrácení jejich významu z hlediska moderní historie. Jeden rok, byť výroční z pohledu osvobození naší vlasti, by neměl být až takovým problémem, zvláště když přihlédnu k tomu, jakými potížemi si památníky díky minulému vedení a především vinou MK ČR nedávno prošly. Uspořádání důstojné piety si vyžaduje poměrně dlouhou přípravu a na tu nemělo současné vedení příliš času ani personální obsazení. Věřím, že po letošním komorním připomenutí obou tragédií, od příštího roku to bude zase na takové úrovni, jakou si Lidice a Ležáky a jejich oběti stále zaslouží.

Co se týká připomínání ukončení války, tam je to složitější a docela bych věřil tomu, že mnoha “přemalovávačům” historie to může i vyhovovat. Lze to pozorovat už nyní, když čtu množství nesmyslů o Pražském povstání, vlasovcích apod. Je to asi úděl našeho národa, že si libuje v znevažování naší historie, a to nejen ve druhé světové válce. Je to určitá anomálie, která by se jinde, v civilizovaném světě, sotva pohledala. Co je příčinou? Rodina, škola, média, politici? Nevím, asi všechno dohromady. Teď jsou děti doma a “učí” se na dálku. Zkoušel jsem tady vnoučata i děti ze sousedství a pozor! 13–16 let a jejich znalosti o historii jsou zoufalé. 1918, 1938, 1945, 1968, 1989. Zmatek nad zmatek či mlčení…Je zajímavé, že se třeba učí historii Skandinávie?! apod., ale o naší  vědí minimum anebo je jim podávána tak nezáživně, že je to nebaví, netuším.

Moc jsem Vám asi nepomohl. Spoléháme na další generace, ale ony nebudou lepší, pokud nedostanou základ doma a ve škole a nebudou číst kvalitnější historické dokumenty. Jen tak si udělají nějaký objektivnější obrázek a úsudek a nenechají se lacině zmást. Jak toho docílit? Myslím, že vzdělávací, publikační a soutěžní systém Památníku Lidice byl na dobré cestě a určitým vzorem pro další podobné instituce a lze předpokládat, že pod novým vedením se tato kvalita do těchto míst vrátí. Je to ale jen kapka v moři a proto velkým optimistou nejsem. Je to kruté zejména vůči těm, kdo ve válkách a povstáních za svobodu a státnost naší země položili životy nebo přišli o své nejbližší!