Pf 2021

Pf 2021

Přejeme Vám požehnané vánoční svátky a do nového roku pak odvahu, která se nedá outsourcovat, trpělivost, naději a vytrvalost.

Za Institutu svobody a demokracie

Jana Bobošíková a Hana Lipovská