Školství v zemi J. A. Komenského v den 350. výročí jeho smrti…

Školství v zemi J. A. Komenského v den 350. výročí jeho smrti…

Dnes  máme v České republice asi 474 ulic, tříd, náměstí, alejí, nábřeží a sadů pojmenovaných po Janu Amosu Komenském. Na devadesát základních škol nese jeho jméno. V oběhu je takřka 65 milionů dvousetkorun s jeho portrétem. Tři sta padesát let po smrti je u nás Komenský všude – kromě škol samotných.

Podle nejdůležitějšího mezinárodního šetření měření výsledků vzdělávání PISA z roku 2018 vykazuje český vzdělávací systém dlouhodobou stagnaci a pokles. Jaké asi budou výsledky z letošního ztraceného „koronavirového roku“ ????

Ze zprávy roku 2018 (poslední známá data PISA) vybíráme:

>>>Dlouhodobý vývoj výsledků českých žáků v matematické gramotnosti lze popsat jako plochý KLESAJÍCÍ trend, od roku 2009 bez významných změn v zastoupení žáků v nejvyšší a nejnižší gramotnostní úrovni.

>>> Dlouhodobý vývoj výsledků českých žáků v přírodovědné gramotnosti lze popsat jako plochý VYTRVALE KLESAJÍCÍ  trend.

>>>Podíl českých žáků v nejnižší gramotnostní úrovni v testech čtenářské gramotnosti se dlouhodobě pohybuje kolem 20 % a od zahájení projektu PISA se mírně ZVYŠUJE. Tato pětina žáků představuje skupinu obyvatel, kteří mohou mít problémy s dalším uplatněním ve společnosti.

>>> Českým žákům dělá větší problém porozumění samostatnému textu než zpracování souboru textů (např. různé články na stejné téma nebo diskusní fórum s příspěvky různých uživatelů).

>>> Panují obrovské rozdíly ve výsledcích žáků jednotlivých druhů škol, které jsou nejvíce patrné v oblasti čtenářské gramotnosti. Rozdíl mezi výsledkem žáků víceletých gymnázií a středních odborných škol bez maturity je ve všech oblastech větší než dvě gramotnostní úrovně.

>>>Téměř polovina učňů má čtenářské dovednosti na nejnižší gramotnostní úrovni. V základních školách je takto slabých žáků necelých 30 %.

Ulice, náměstí a budovy pojmenované po Učiteli národů nám naši vzdělanost nezajistí.

— — —

Zdroj: PISA (Programme for International Student Assessment), prováděný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), národní zpráva, 2018