Stanislav Křeček

JUDr. Stanislav Křeček, veřejný ochránce práv

Děkuji za Vaší důvěru, které si velmi vážím, ale obávám se, že ji zklamu. Vůbec si totiž netroufám vyslovit v této věci jakýkoliv názor, resp. při formulování jakéhokoliv názoru se mi vybaví desítky dalších, tento názor zpochybňujících. Rozhodně si nemyslím, že kritérium věku by mělo být rozhodující a přikláním se spíše k představě, že by měla být zvažována kvalita dobrého života, kterou má pacient před sebou, nikoliv pouze jeho délka. To je ovšem praktické rozhodování sotva použitelná rada. V každém případě se zde může jednat jen o etické, ale nikoliv právní kategorie. Jakékoliv opravné prostředky, soudní přezkum nebo „testy proporcionality“ bych raději vyloučil. Neodpovídalo by to, podle mého názoru lidské důstojnosti rozhodujícího a ani pacienta. Jde přece o téměř okamžité, nezbytné a nutné rozhodnutí, nikoliv o rozhodování typu mohu, ale také nemusím Rozhodně si myslím, že by zde měly být vyloučeny jakékoliv úvahy o možné diskriminaci tak, jak tomuto pojmu v právu rozumíme. Právě z důvodů vyloučení možností budoucího přezkumu takových rozhodnutí, které nepovažuji za možné.