Veronika Kellerová

Veronika Kellerová, Starostka obce Lidice

I v naší obci Lidice z důvodu pandemie koronaviru jsme byli nuceni po domluvě s Památníkem Lidice zrušit nejen hlavní pietní vzpomínku na 78. výročí vypálení obce Lidice a vyvraždění jejích obyvatel, ale zrušeny byly i všechny doprovodné programy. Přesto památku 173 zastřelených lidických mužů uctíme dne 10. června 2020 položením věnce na jejich hrob společně s věnci ústavních činitelů.

Doufám, že i tato výjimečná situace, kterou z nás nikdo nezažil, a která byla důvodem, že na základě epidemiologickým opatřením se zrušily vzpomínkové akce na 75. výročí ukončení druhé světové války napříč Evropou, přispěje k zamyšlení nás všech, co lidský život a svoboda lidského konání znamená. A o to více se bude věnovat pozornost vzpomínkovým akcím v roce následujícím.

Je třeba výslovně zdůraznit, že pietní vzpomínky na oběti a hrdinské činy našeho národa rozhodně přispívají ke zvyšování povědomí o nelidských zločinech druhé světové války, které je nutné nejen soudně ale i morálně odsoudit. Nadále musíme udržovat historickou paměť, která by měla pomoci zlepšit odolnost vůči hrozbám, které by mohly ohrozit demokracii a varovat před rostoucím nebezpečím radikálních ideologií.