Když Respekt a expert z FSV UK lžou víc, než Rudé Právo

Když Respekt a expert z FSV UK lžou víc, než Rudé Právo

Na webu Respekt.cz vyšel text Jiřího Nováka z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK „Hana Lipovská není renomovanou ekonomkou“. Pomiňme zjevnou absurditu téma – Hana Lipovská se nikdy nevydávala za renomovanou ekonomku, zákon o České televizi nevyžaduje, aby člen Rady ČT byl „respektovaným ekonomem“.

Pomiňme také definici „renomovaného“ či „respektovaného“ ekonoma. Je otázkou, zda „renomovaným ekonomem“ je nutně akademik s množstvím publikací v konkrétních citačních rejstřících. Ale přistupme na tuto hru pana Nováka a podívejme se na skutečné citace v rejstříku Web of Science. Podle autora Jiřího Nováka z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK najdeme v tomto rejstříku jen jednu publikaci Hany Lipovské.

A jaká je pravda? Hana Lipovská má v tomto rejstříku 21 publikací, tedy 21x více, než uvádí autor se zjevnou snahou členku Rady ČT a kandidátku VOLNÉHO Bloku odborně znevážit. Poprvé publikovala odborný článek jako studentka třetího ročníku pětiletého magisterského studia v roce 2013. Ostatně, i díky těmto prvním publikacím převzala v roce 2015 z rukou tehdejšího rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty magisterských studijních programů.

V osmiletém období 2013-2021 publikovala jako autorka či spoluautorka více než čtyři desítky odborných publikací, z nichž 21 je uvedeno v citačním rejstříku Web of Science. Pro srovnání: autor článku pan Novák za bezmála čtvrtstoletí od svých studentských začátků v roce 1997 po současnost publikoval devět (půjdeme-li proaktivně do větší hloubky, což se pan Novák v opačném případě nenamáhal, tak 14) publikací uvedených ve Web of Science. A pro odborníky: H-index Hany Lipovské je vyšší než H-index pana Nováka. H-index přitom vypovídá o dopadu práce autora na obor jeho činnosti. V tomto srovnání je „expert“ Jiří Novák z Karlovy univerzity, publikující lži na stránkách Respektu, proti Haně Lipovské jen muší váha.

Mezi více než čtyřiceti odbornými publikacemi Hany Lipovské nalezneme kapitoly knih publikovaných v předních nakladatelstvích Edward Elgar Publishing či Palgrave Macmillian, recenzovanou monografii Matematika v ekonomii a ekonomice vydanou nakladatelstvím Grada (spoluautoři M. Mikulík, V. Mikulík a L. Bauer), která se používá – obdobně jako její kniha Moderní ekonomie: Jednoduše o všem, co byste měli vědět – jako učebnice, nebo monografii The Political Economy of Independence vydanou londýnským nakladatelstvím Routledge.

Pokud pan Novák píše „Jak známo, knihu může napsat každý – a bez ohledu na kvalitu jejího obsahu ji může do sytosti sdílet bez obav, že to zakážou. Naproti tomu recenzní řízení představuje systém vnitřní kontroly kvality vědeckých výstupů, které je u prestižních časopisů velice náročné a vysoce výběrové. Trvá několik měsíců, někdy i let. Nejprestižnější časopisy obvykle nakonec přijmou k publikaci méně než deset procent nejlepších příspěvků,“ záměrně manipuluje nepoučeným čtenářem. Publikace vědecké monografie v prestižním zahraničním nakladatelstvím přirozeně vyžaduje několik nezávislých recenzních posudků.

Pan Novák dále píše: „Ještě důležitější však je, že Hana Lipovská respektovanou ekonomkou není. Do rady byla nominována ještě před obhajobou své disertační práce. Kvalitu této práce nelze ověřit, protože není k dispozici online. Na webu univerzity se objevuje pouze následující oznámení: “Závěrečná práce byla v souladu s § 47b zákona o vysokých školách skryta z důvodu překážky pro její zveřejnění do 25. 6. 2023.” Evidentně se nenamáhal zjistit si důvody nepublikování práce – disertační práce totiž tvoří jádro zmíněné publikace „The Political Economy of Independence“, pro nakladatelství Routledge bylo přirozeně nepřijatelné, aby byla volně k dispozici větší část publikovaného textu. Tato praxe je v obdobných případech běžná například i u habilitačních prací.

Konečně pak, hovoří-li pan Novák o jednom článku z impakt faktorem, který „vychází z její diplomové práce“, neměl by zamlčet, že jeden z paperů založených na výsledcích diplomové práce Hany Lipovské byl oceněn Cenou Františka Vencovského pro mladé ekonomy do 35 let.

Odmítáme přistoupit na hru, že ekonoma dělá počet akademických publikací, že kvalita publikací je odvozena od jejich formátu nebo typu vědeckého žurnálu. Nic z toho pro kvalitní analytickou práci ekonoma podstatné není. Lživá a manipulativní tvrzení pana Nováka však bez korekce ponechat nemůžeme.

 

Jana Bobošíková, prezidentka Institutu svobody a demokracie