Aby bylo jasno pro bloggery bez cenzury

Aby bylo jasno pro bloggery bez cenzury

Svoboda slova nebo, chcete-li, svoboda projevu, znamená vyjadřovat se bez cenzury a bez omezení. Jako každá svoboda je i svoboda slova nedělitelná. Pokud existuje jen pro někoho, pak ve skutečnosti neexistuje vůbec.

Čím více v těchto dnech o svobodě slyšíme, tím méně jí skutečně máme. Po autocenzorech, kteří při psaní zadržují ruku řadě autorů především z řad „salonního disentu“, nastupují skuteční cenzoři. A na rozdíl od dob Karla Havlíčka Borovského nebo komunistické Hlavní správy tiskového dohledu dnes už nejsou škrtána jen „nežádoucí“ slova, věty nebo odstavce, ale přímo celí autoři.

Cenzorské zásahy z posledních měsíců jsou o to tvrdší, že „revoluce“ začíná požírat vlastní děti.  Umlčováni jsou dokonce i ti, kdo se doposud na ostrakizaci druhých sami podíleli.

Nový díl našeho pořadu Aby bylo jasno k 17. listopadu se zabývá zásahem redakce webu Aktuálně.cz proti třem výrazným a oblíbeným blogerům, ale také konkrétními příklady „cancel culture“ na českých univerzitách, v českých médiích i v byznysu.

Často opakujeme, že svoboda se nedá koupit, zdědit, outsourcovat, že není na prodej. Jenom popisovat stav a rozhořčovat se nad ním tak není řešení.

Rozhodly jsme se proto vyhradit část našeho nového webu www.abybylojasno.cz, který připravujeme pro náš mediální projekt, vyhradit svobodným blogům bez cenzury. Kterýkoli autor, kterýchkoli názorů, se může na webu registrovat publikovat své texty. Nikdo je nebude cenzurovat, nikdo nebude rozhodovat o tom, kdo smí publikovat a pro koho, pokud nebudou porušovat zákony naší země. Vzhledem k tomu, že je web stále ještě ve výstavbě, prosíme však o jistou shovívavost – pracujeme na tom, aby byl brzy uživatelsky příjemný, přehledný a zároveň, aby se kromě autorských blogů mohla zveřejnit část věnovaná videím a rozhovorům.

Mnozí z nás, kdo píšeme a publikujeme, jsme se setkali s tím, že naše texty sice v tom či onom celorepublikovém médiu vyjít mohou, ale jména jiných autorů se již pod texty objevit nesmí. Opět se začíná vynořovat institut „pokrývačů“, z autorských týmu už mnohdy mohou být uvedeni pouze ti, kdo jsou ještě pořád „salonfähig“. Blogová sekce na webu www.abybylojasno.cz vznikla i proto, aby nikdo z nás na tyto kompromisy přistupovat nemusel. Jedním z nástrojů, jak svobodu slova chránit je, že nebudeme mluvit a psát tam, kde víme, že jiní už nějakou dobu mluvit a psát nesmí.

Svobodu nám totiž nikdo nemůže vzít. O svobodu se můžeme připravit jen my sami.