Otevřený dopis ISDe poslancům Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Otevřený dopis ISDe poslancům Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Institut svobody a demokracie (ISDe) požádal otevřeným dopisem poslance Parlamentního shromáždění Rady Evropy o zamítnutí nominace paní Kateřiny Šimáčkové, pana Pavla Simona a pana Tomáše Langáška na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), kterou dne 12. 7. 2021 schválila Vláda České republiky.

V uplynulém a tomto roce probíhal v České republice výběr kandidátů na soudce ESLP. Celý proces náš institut pečlivě monitoroval z veřejně dostupných zdrojů. Obáváme se, že Česká republika v průběhu tohoto procesu závažně porušila Statut Rady Evropy.

ISDe je hluboce přesvědčen, že výběr kandidátů nebyl ani férový ani transparentní a neodpovídal vůbec významu funkce soudce ESLP. ISDe je rovněž hluboce přesvědčeny, že výběr přinejmenším dvou ze tří kandidátů není dobrý a že tito kandidáti nesplňují podmínky dané článkem 21 § 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Otevřený dopis poslancům Parlamentního shromáždění Rady Evropy obsahuje 11konkrétních důvodů možného porušení Statutu Rady Evropy. Vláda ČR při procesu výběru kandidátů na soudce ESLP překročila své pravomoci, flagrantně porušila dělbu moci, což je neslučitelné se zásadami demokratického právního státu, zasáhla do nezávislosti výkonu advokacie a do akademické svobody, porušila právo na spravedlivý proces a základní zásady mezinárodního práva.

Za ISDe

Jana Bobošíková

Hana Lipovská

 

Přílohy: otevřený dopis poslancům Parlamentního shromáždění Rady Evropy v českém a anglickém jazyce.

Otevřený dopis k porušování právního státu v České republice

Open Letter regarding Breaking the rule of law in the Czech Republic