BLAHOPŘEJEME VÁCLAVU KLAUSOVI

BLAHOPŘEJEME VÁCLAVU KLAUSOVI
K nadcházejícímu životnímu jubileu
jsme prezidentu Václavu Klausovi zaslali blahopřání i s připravovanou novou publikací Institutu svobody a demokracie
Vážený pane prezidente,
dovolte nám, abychom Vám popřály k Vašim významným narozeninám.
Jsme si dobře vědomy toho, že Vám naše země vděčí za obnovení základů pluralitní demokracie, za obnovení systému politických stran a za navrácení pojmů trh a kapitalismus do života naší země.
Položil jste základy svobody, demokracie a prosperity České republiky.
Za to Vám patří náš velký dík.
Současná politická reprezentace zdravý základ z 90. let znehodnocuje. Den po dni ubývá svobody. Demokracii se dávají přívlastky, pojmy trh a kapitalismus se vytěsňují.
Je to cesta:
od svobody do otroctví,
od trhu k plánu,
od kapitalismu k socialismu.
I proto se naší každodenní prací hlásíme k hodnotám 90. let, tak jak jste je Vy prosazoval. Jsme přesvědčeny, že podmínkou opravdové prosperity je svoboda, demokracie a trh.
Pane prezidente, přejeme Vám všechno nejlepší, pevné zdraví a mnoho tvůrčích sil i v rámci Vašeho Institutu Václava Klause
Jana Bobošíková a Hana Lipovská