Prohlášení Institutu svobody a demokracie k trestnímu oznámení na soudce Ústavního soudu ČR

Prohlášení Institutu svobody a demokracie k trestnímu oznámení na soudce Ústavního soudu ČR

Prohlášení Institutu svobody a demokracie (ISDe) k trestnímu oznámení na soudce Ústavního soudu ČR Jana Filipa, Pavla Rychetského a Kateřinu Šimáčkovou oznámení pro zneužití pravomoci úřední osoby a pro  maření přípravy a průběhu voleb.

Trestní oznámení bylo podáno ISDe, zastoupeným Janou Bobošíkovou a Hanou Lipovskou v pátek 19. března 2021 k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci.

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk říkal: „Jen ať jsou spory, ale ať se bojuje s rozumem a poctivě.“ Jsme přesvědčeni, že ústavní soudci  Jan Filip, Pavel Rychetský a Kateřina Šimáčková nekonali v duchu demokratických tradic ani v duchu svého ústavního slibu. Zrušení části volebního zákona Ústavním soudem letos v únoru považujeme za zákeřný útok na samotnou podstatu demokratického zřízení naší země. Proto jsme na ně podali trestní oznámení pro zneužití pravomoci úřední osoby a pro  maření přípravy
a průběhu voleb
.

Ústavní soud osm měsíců před volbami svým rozhodnutím, učiněným navíc v nouzovém stavu, rozkolísal volební systém, který byl stabilní dvě desítky let. Ještě více rozjitřil náladu ve společnosti a přispěl k dalšímu oslabení důvěry občanů v demokratické instituce. Navíc, jak ukazují politická jednání, bude velmi obtížné v době pandemie, a v časové tísni, uzákonit nová volební pravidla tak, aby se s nimi mohli seznámit a ztotožnit jak občané-voliči, tak politické strany a jejich kandidáti. Volby mají být svátkem demokracie a vrcholným vyjádřením svobodné vůle lidu. A to není fráze. Aby tomu však tak skutečně mohlo být, musí mít volby svá jasná pravidla a časový harmonogram. A občané musí mít informace.

Místo toho takřka půl roku před volbami do Poslanecké sněmovny nevíme, kolik bude volebních obvodů, jaké bude kvorum pro koalice, ani kolik hlasů bude třeba pro zvolení zákonodárce do Poslanecké sněmovny. Průzkumy veřejného mínění, které samy o sobě formují, částečně determinují a ovlivňují nejen volební rozhodování, ale také preference občanů, ztrácejí smysl. Mimo jiné proto, že neexistuje volební klíč. Z uvedených důvodů proto mají průzkumy veřejného mínění značný deformační a dezinformační charakter a pro demokracii destrukční potenciál.

Ústavní soud vydal svůj nález poté, co byly volby prezidentem republiky vyhlášeny. Časování vyhlášení nálezu lze jen stěží označit jako náhodné nebo dokonce přirozeně vyplývající z pořadu jednání Ústavního soudu. Soudci navíc rozhodli v rozporu s praxí Evropského soudu pro lidská práva, podle které je změna ve volebním systému prováděná méně než rok před volbami, neslučitelná s demokratickým zřízením. Samotné vyhlášení nálezu provázely podivné okolnosti naznačené v disentním stanovisku ústavních soudců, kteří označili obraz o způsobu rozhodování ve věci volebního zákona jako ponurý.

V ISDe nám osud České republiky nikdy nebyl, není a nebude lhostejný. Víme, že svoboda se nedá koupit, odpovědnost se nedá zdědit a demokracie se nedá nařídit. O svobodu
a demokracii musíme každodenně pečovat, i když je to někdy těžké. A pokud někdo proti svobodě a demokracii z pozice vystoupí z pozice nedotknutelné moci, musíme je bránit.

V ISDe jsme od počátku nevěřili tomu, že český právní řád je natolik slabý, že proti rozhodnutí Ústavního soudu není vůbec žádné obrany. Trestní oznámení na ústavní soudce pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby a z maření přípravy a průběhu voleb jsou krajním prostředkem. Dokládají ale, že žádná instituce není ve svobodné a demokratické společnosti nedotknutelná, jedná-li svévolně a v rozporu s principy právního státu. Občan v demokratickém zřízení nikdy není zcela bezmocný.

Praha, 22. března 2021