Uložením vojenského pomníku maršála Koněva do depozitáře porušila Česká republika mezinárodní smlouvu a Praha 6 usnesení svého zastupitelstva

Uložením vojenského pomníku maršála Koněva do depozitáře porušila Česká republika mezinárodní smlouvu a Praha 6 usnesení svého zastupitelstva

Socha maršála Koněva je válečným pomníkem a vztahuje se tak na ni mezinárodní Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993. Tuto smlouvu podepsali prezident České republiky Václav Havel a prezident Ruské federace Boris Jelcin. Následně ji téměř jednomyslně ratifikoval Parlament ČR, proti byl pouze jediný poslanec. Ve sbírce zákonů Smlouva vyšla jako Sdělení č. 99/1996 Sb. Ministerstvo zahraničních věcí ČR existenci této smlouvy dle svého nejnovějšího vyjádření respektuje. Ministerstvo ovšem zároveň dodává, že přemístění sochy není v rozporu se zněním smlouvy, a že očekává, že se sochou bude zacházeno důstojně.  

Smlouva s Ruskou federací z roku 1993 je součástí platné legislativy ČR. Článek 21 této smlouvy jasně říká: „Každá Smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé Smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim.“

Vzhledem k tomu, že podle Sdělení radnice Prahy 6 se nyní socha nachází v depozitáři společnosti ARTEX ART SAFE, s. r. o., specializované na ukládání uměleckých předmětů, není splněna smluvní podmínka přístupu k ní. A „Muzeum paměti XX. století“, kam má být socha přesunuta, je založeno Hlavním městem Praha, ale expozice tohoto Muzea, ve které by byl vojenský pomník maršála Koněva přístupný, neexistuje. Muzeum pro ni hledá prostory.

O odstranění vojenského pomníku maršála Koněva rozhodlo zastupitelstvo MČ Praha 6 v září loňského roku s tím, že pověřila Radu MČ Praha 6 „nalezením důstojného uplatnění uměleckého díla (sochy) maršála I. S. Koněva, nejlépe v některé z paměťových institucí a zajištění nezbytných kroků k přemístění uměleckého díla (sochy) maršála I. S. Koněva.“ V rozporu s tímto usnesením Rada MČ přesunula v dubnu letošního roku pomník do depozitáře soukromé firmy. Za úschovu, která je sjednána prozatím do konce roku 2020, zaplatí MČ Praha 6, z peněz daňových poplatníků, 107 811 Kč.

Není jasné, proč Rada MČ Praha 6

  • nerespektovala usnesení vlastního zastupitelstva, tím, že nenalezla místo k vystavení pomníku maršála Koněva v paměťové instituci tak, jak jí bylo uloženo;
  • nepočkala s odstraněním pomníku do doby, kdy bude požadované místo její instalace skutečně připraveno;
  • uložením do depozitáře znepřístupnila pomník maršála Koněva,
    a to v rozporu s mezinárodní smlouvou s Ruskou federací;
  • vydává peníze daňových poplatníků za uložení pomníku v soukromém depozitáři, které je porušením mezinárodní smlouvy.

A dále není jasné, proč Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které sice respektuje, že „socha maršála Koněva je válečným pomníkem podle Smlouvy“, zároveň nepřizná, že přemístění sochy do depozitáře je v rozporu s článkem 21 Smlouvy, který hovoří o přístupu k vojenskému pomníku, a nevolá po dodržení smluvních ujednání podepsaných prezidenty Václavem Havlem a Borisem Jelcinem a schválenými Parlamentem ČR.

Jak bude jednat Vláda České republiky, která za zahraniční politiku, a tedy i za plnění mezinárodních smluv, odpovídá, bude zajímavé sledovat.