Koněv, Schwarzenberg a hlas rozumu

Koněv, Schwarzenberg a hlas rozumu

Loni v dubnu jsme se v Institutu svobody a demokracie zabývali odstraněním sochy maršála Koněva v rozporu s mezinárodní smlouvou s Ruskou federací na základě rozhodnutí zastupitelstva Prahy 6 a jejím umístěním do depozitáře společnosti ARTEX ART SAFE, s. r. o.[1]

Kladli jsme si otázku, jak bude v této věci jednat Vláda České republiky, která za zahraniční politiku, a tedy i za plnění mezinárodních smluv, odpovídá. Zatímco Petříčkovo ministerstvo k celé záležitosti vytrvale mlčí, ozval se v úterý 26. ledna v deníku Právo hlas bývalého ministra zahraničních věcí poslance Karla Schwarzenberga, který ve svém článku „Důstojné místo pro Koněva“ navrhl velmi rozumné řešení.[2]

Z textu vybíráme tři body, se kterými se ztotožňujeme:

  • Kdyby byl [pomník] postaven dříve, po roce 1945, kdy jsme všichni krasnoarmějce s nadšením vítali, poněvadž nás osvobozovali od nacistické diktatury, nikdo by význam tohoto pomníku nezpochybňoval. Ale byl postaven v osmdesátých letech, po vstupu vojsk Varšavského paktu, která jsme tehdy věru nevítali.
    Z tohoto důvodu má socha pro nás, Čechy, úplně jiný význam.

 

  • Sporných osob ve vlastní minulosti máme sami dostatek a s jejich působením jsme se ještě ne úplně vypořádali. S tím budeme mít ještě dost práce, takže bychom zatím mohli cizí problémy ponechat stranou a nechat je k vypořádání dotyčným zemím.

 

  • Nabízejí se velká pietní místa. Buď některé z míst, kde byli pohřbeni krasnoarmějci, kteří padli při osvobozování Československa, zde by jako jejich vrchní velitel mohl mít své důstojné místo. Nebo na místě, které je věnováno i jiným válečným hrdinům a osobnostem našich dějin.

Souhlasíme s panem poslancem Schwarzenbergem, že bychom otázku umístění pomníku měli vyřešit brzy. Domníváme se, že velmi vhodným místem pro jeho umístění by byly Olšanské hřbitovy, kde je pohřbeno téměř pět set vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobození Prahy v květnu 1945, anebo zemřeli po válce na bojová zranění.[3]

V době, kdy senátor a někdejší neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer pléduje za vypovězení smlouvy s Ruskem[4] (té smlouvy, kterou podepsal Fischerův někdejší nadřízený prezident Václav Havel), je Schwarzenbergův rozvážný text potřebným hlasem rozumu, hlasem suverénní země, která si je schopna dělat svou vlastní, suverénní zahraniční politiku bez dětinských a všechny poškozujících naschválů.

[1] https://isde.cz/ulozenim-vojenskeho-pomniku-marsala-koneva-do-depozitare-porusila-ceska-republika-mezinarodni-smlouvu-a-praha-6-usneseni-sveho-zastupitelstva/

[2] https://www.top09.cz/co-delame/komentare/dustojne-misto-pro-koneva-28129.html

[3] https://zpravy.aktualne.cz/domaci/priciny-smrti-rudoarmejcu-v-praze/r~ae61674a8de711ea8972ac1f6b220ee8/

[4] https://echo24.cz/a/SBhSz/senator-fischer-smlouva-o-pratelstvi-s-ruskem-by-se-mela-vypovedet